نوشته‌ها

کارخانه گالن پلاستیکی 35 لیتری صنعتی

کد محصول: Galon  35

موارد استفاده: صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.
نوع کالا: گالن 35 لیتری صنعتی
ویژگی های محصول: دارای درب پلمپ همراه با فوم
قطر دهانه: 5 سانتی متر
طول:35 سانتی متر
نام های دیگر محصول: گالن 35 لیتری صنعتی صنایع شیمیایی, گالن 35 لیتری صنعتی نفتی, گالن 35 لیتری صنعتی پتروشیمی, گالن 35 لیتری صنعتی رزین ها,گالن 35 لیتری صنعتی افزودنی های بتن,گالن 35 لیتری صنعتی روغن های خوراکی, گالن 35 لیتری صنعتی مواد غذایی, گالن 35 لیتری صنعتی نوشابه,گالن 35 لیتری صنعتی اسانس ها, گالن 35 لیتری صنعتی لبنیات, گالن 35 لیتری صنعتی شوینده های خانگی, گالن 35 لیتری صنعتی, گالن 35 لیتری روغن های صنعتی
ارتفاع: 40 سانتی متر
وزن:1500 تا 1800 گرم                                                                     رنگ های متعارف:آبی،سفید
مقدار تحمل بار:35 کیلوگرم                                                                 تعداد جایگیری در کانتینر:1600 عدد
نوع مواد:پلی اتیلن سنگین                                                                  عرض: 28 سانتی متر

این گالن 35 لیتری پلاستیکی ری پلاستیک صنعتی با ارتفاع 40 سانتی متر و قطر دهانه 5 سانتی متر و طول 35 سانتی متر و عرض28 سانتی متر در صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.

کارگاه تولیدی گالن پلاستیکی 10 لیتری

گالن پلاستیکی 10 لیتری

گالن پلاستیکی 10 لیتری

 

کد محصول: Galon  35
موارد استفاده: صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.
نوع کالا: گالن 35 لیتری صنعتی                                                 
ویژگی های محصول: دارای درب پلمپ همراه با فوم
قطر دهانه: 5 سانتی متر 
طول:35 سانتی متر                     
 نام های دیگر محصول: گالن 35 لیتری صنعتی صنایع شیمیایی, گالن 35 لیتری صنعتی نفتی, گالن 35 لیتری صنعتی پتروشیمی, گالن 35 لیتری صنعتی رزین ها, گالن 35 لیتری صنعتی افزودنی های بتن, گالن 35 لیتری صنعتی روغن های خوراکی, گالن 35 لیتری صنعتی مواد غذایی, گالن 35 لیتری صنعتی نوشابه، گالن 35 لیتری صنعتی اسانس ها, گالن 35 لیتری صنعتی لبنیات, گالن 35 لیتری صنعتی شوینده های خانگی, گالن 35 لیتری صنعتی,گالن 35 لیتری روغن های صنعتی                                                         
ارتفاع: 40 سانتی متر
وزن:1500 تا 1800 گرم                                                                     رنگ های متعارف:آبی،سفید
مقدار تحمل بار:35 کیلوگرم                                                                 تعداد جایگیری در کانتینر:1600 عدد
نوع مواد:پلی اتیلن سنگین                                                                  عرض: 28 سانتی متر
 
این گالن 35 لیتری پلاستیکی  ری پلاستیک صنعتی با ارتفاع 40 سانتی متر و قطر دهانه 5 سانتی متر

و طول 35 سانتی متر و عرض28 سانتی متر در صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.