نوشته‌ها

تولیدی انواع بشکه پلاستیکی 70 لیتری

تولید بشکه پلاستیکی 70 لیتری

کد محصول:   Barrel6-2

موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی،صنایع پتروشیمی،صنایع رنگ و رزین،صنایع چسب
نوع کالا: بشکه 70 لیتری
ویژگی های محصول: این محصول دارای درب پرسی،تسمه فلزی ، بدون واشر می باشد و جای دسته ها روی بدنه قرار دارد
قطر دهانه:35 سانتی متر                                               قطر کف:32 سانتی متر
نام های دیگر محصول: بشکه 70 لیتری صنایع غذایی،بشکه 70 لیتری چسب،بشکه 70 لیتری خیار شور،بشکه 70 لیتری رنگ،بشکه 70 لیتری ترشی،بشکه 70 لیتری رزین،بشکه 70 لیتری صنایع شیمیایی، بشکه 70 لیتری پتروشیمی، بشکه 70 لیتری نفت،بشکه 70 لیتری آب اکسیژنه بشکه 70 لیتری بنزین، بشکه 70 لیتری دو دسته، بشکه 70 لیتری گازوئیل                                                                                                                        ارتفاع: 65.5 سانتی متر
وزن: سفید 200کیلو آبی220 کیلو                                                    رنگ های متعارف: آِّبی،سفید
مقدار تحمل بار: 70 کیلو چگالی آب                                                 تعداد جایگیری در کانتینر: 1900عدد
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین
این بشکه 70 لیتری پلاستیکی ری پلاستیک با ارتفاع 65.5 سانتی متر و قطر دهانه 35 سانتی متر و قطر کف  32سانتی متر در صنایع غذایی (بشکه 70 لیتری خیار شور، بشکه 70 لیتری ترشی و …) که برای مواد غذایی از مواد Grade food استفاده میشود و صنایع شیمیایی ( بشکه 70 لیتری نفت، بشکه 70 لیتری بنزین، بشکه 70 لیتری گازوئیل) و صنایع چسب، صنایع رنگ و رزین و پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرد. وزن جنس با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تغییر می باشد. این محصول دارای درب پرسی،تسمه فلزی ، بدون واشر می باشد و جای دسته ها روی بدنه قرار دارد

خرید انواع بشکه 70 لیتری دو دهانه

تولید کننده بشکه پلاستیکی 70 لیتری دو دهانه

کد محصول:  Barrel 6-70

موارد استفاده: صنایع دارویی،شیمیایی،نفتی و پتروشیمی

نوع کالا: بشکه 70 لیتری دو دهانه

 ویژگی های محصول: این محصول دارای دو دهانه کوچک و بزرگ و دسته پلاستیکی می باشد
قطر دهانه:5.7 سانتی متر                                               قطر بدنه:37.5 سانتی متر

نام های دیگر محصول: بشکه 70 لیتری دو دهانه چسب ،بشکه پلاستیکی 70 لیتری دو دهانه رنگ، بشکه70 لیتری دو دهانه رزین،بشکه 70 لیتری دو دهانه صنایع شیمیایی، بشکه پلاستیکی 70 لیتری دو دهانه پتروشیمی، بشکه پلاستیکی 70 لیتری دو دهانه نفت،بشکه 70 لیتری دو دهانه آب اکسیژنه، بشکه پلاستیکی 70 لیتری دو دهانه بنزین، بشکه 70 لیتری دو دسته، بشکه پلاستیکی 70 لیتری دو دهانه گازوئیل

     ارتفاع: 61.5 سانتی متر
وزن: 3000g                                                           رنگ های متعارف: آبی
مقدار تحمل بار: 70 لیتر                                               تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد:پلی اتیلن سنگین

این بشکه 70 لیتری دو دهانه پلاستیکی ری پلاستیک با ارتفاع 61.5 سانتی متر و قطر دهانه 5.7 سانتی متر و قطر بدنه  37.5سانتی متر در صنایع شیمیایی ( بشکه 70 لیتری دو دهانه نفت، بشکه 70 لیتری دو دهانه بنزین، بشکه 70 لیتری دو دهانه گازوئیل) و صنایع چسب، صنایع رنگ و رزین و پتروشیمی و صنایع دارویی مورد استفاده قرار میگیرد. وزن جنس با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تغییر می باشد. این محصول دارای دو دهانه کوچک و بزرگ و دسته پلاستیکی می باشد