گالن پلاستیکی

کارگاه گالن دسته هلالی،گالن سفید کننده

گالن دسته هلالی،گالن سفید کننده

گروه صنعتی ری پلاستیک تولید کننده انواع گالن

تولید و فروش گالن ویژه تمامی صنایع جهت مصارف صنعتی ، شیمیایی ، دارویی ، بهداشتی ، غذایی و بسته بندی
گالن دسته هلالی،گالن سفید کننده
گالن صدفی ، گالن دکمه دار،گالن مایع ظرفشویی؛گالن 4لیتری – گالن 5 لیتری – گالن 10لیتری،گالن 17لیتری –

گالن 18 لیتری – گالن 20 لیتری،گالن دسته دار،گالن 3500 سی سی

گالن دسته بغل،گالن خمره ای
تولید و فروش انواع گالن
( فروش گالن 1لیتری تا 20لیتری )

 

کارخانه گالن پلاستیکی 35 لیتری صنعتی

کد محصول: Galon  35

موارد استفاده: صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.
نوع کالا: گالن 35 لیتری صنعتی
ویژگی های محصول: دارای درب پلمپ همراه با فوم
قطر دهانه: 5 سانتی متر
طول:35 سانتی متر
نام های دیگر محصول: گالن 35 لیتری صنعتی صنایع شیمیایی, گالن 35 لیتری صنعتی نفتی, گالن 35 لیتری صنعتی پتروشیمی, گالن 35 لیتری صنعتی رزین ها,گالن 35 لیتری صنعتی افزودنی های بتن,گالن 35 لیتری صنعتی روغن های خوراکی, گالن 35 لیتری صنعتی مواد غذایی, گالن 35 لیتری صنعتی نوشابه,گالن 35 لیتری صنعتی اسانس ها, گالن 35 لیتری صنعتی لبنیات, گالن 35 لیتری صنعتی شوینده های خانگی, گالن 35 لیتری صنعتی, گالن 35 لیتری روغن های صنعتی
ارتفاع: 40 سانتی متر
وزن:1500 تا 1800 گرم                                                                     رنگ های متعارف:آبی،سفید
مقدار تحمل بار:35 کیلوگرم                                                                 تعداد جایگیری در کانتینر:1600 عدد
نوع مواد:پلی اتیلن سنگین                                                                  عرض: 28 سانتی متر

این گالن 35 لیتری پلاستیکی ری پلاستیک صنعتی با ارتفاع 40 سانتی متر و قطر دهانه 5 سانتی متر و طول 35 سانتی متر و عرض28 سانتی متر در صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.

تولیدی گالن پلاستیکی 20 لیتری

گالن پلاستیکی 20 لیتری

 

کد محصول: Galon 20

موارد استفاده: صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.
نوع کالا: گالن 20 لیتری صنعتی
ویژگی های محصول: دارای درب پلمپ همراه با فوم
قطر دهانه:  5 سانتی متر

طول:31 سانتی متر
نام های دیگر محصول: گالن 20 لیتری صنعتی صنایع شیمیایی, گالن 20 لیتری صنعتی نفتی, گالن 20 لیتری صنعتی پتروشیمی, گالن 20 لیتری صنعتی رزین ها, گالن 20 لیتری صنعتی افزودنی های بتن,گالن 20 لیتری صنعتی روغن های خوراکی, گالن 20 لیتری صنعتی مواد غذایی, گالن 20 لیتری صنعتی نوشابه, گالن 20 لیتری صنعتی اسانس ها,گالن 20 لیتری صنعتی لبنیات,گالن 20 لیتری صنعتی شوینده های خانگی, گالن 20 لیتری صنعتی,گالن 20 لیتری روغن های صنعتی
ارتفاع: 39 سانتی متر
وزن:800 تا 1500 گرم

رنگ های متعارف:آبی،سفید
مقدار تحمل بار:20 کیلو

تعداد جایگیری در کانتینر:2300عدد
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

عرض: 23.5 سانتی متر
این گالن 20 لیتری پلاستیکی ری پلاستیک صنعتی با ارتفاع 39 سانتی متر و قطر دهانه 5 سانتی متر و طول 31 سانتی متر و عرض23.5 سانتی متر در صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات)

و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.

کارگاه گالن 70 لیتری

 گالن 70 لیتری

گالن ها

گالن 70 لیتری طرح المانی

کد محصول: Galon70
موارد استفاده: صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.
نوع کالا: گالن 70 لیتری صنعتی
ویژگی های محصول: دارای درب پلمپ همراه با فوم
قطر دهانه:  5 سانتی متر                                                          طول:36 سانتی متر

ارتفاع: 63 سانتی متر
وزن:2800 تا 3200 گرم                                                             رنگ های متعارف:آبی،سفید
مقدار تحمل بار:70 کیلوگرم                                                           تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد:پلی اتیلن سنگین                                                               عرض: 30 سانتی متر
این گالن 70 لیتری پلاستیکی ری پلاستیک صنعتی با ارتفاع 63 سانتی متر و قطر دهانه 5 سانتی متر و طول 36 سانتی متر و عرض 30 سانتی متر در صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.

کارخانه گالن پلاستیکی 60 لیتری صنعتی

گالن پلاستیکی 60 لیتری صنعتی

گالن پلاستیکی 60 لیتری صنعتی

کد محصول: Galon 60
موارد استفاده: صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.
نوع کالا: گالن 60 لیتری دو درب
ویژگی های محصول:دارای دو درب و دسته ی گوشواره ای می باشد
قطر دهانه: 34.5 سانتی متر                                                        قطر درب بزرگ:7 سانتی متر
نام های دیگر محصول: گالن 60 لیتری دو درب صنایع شیمیایی, گالن 60 لیتری دو درب نفتی، گالن 60 لیتری دو درب پتروشیمی، گالن 60 لیتری دو درب رزین ها,گالن 60 لیتری دو درب افزودنی های بتن, گالن 60 لیتری دو درب روغن های خوراکی,گالن 60 لیتری دو درب مواد غذایی, گالن 60 لیتری دو درب نوشابه, گالن 60 لیتری دو درب اسانس ها, گالن 60 لیتری دو درب لبنیات, گالن 60 لیتری دو درب شوینده های خانگی, گالن 60 لیتری دو درب, گالن 60 لیتری دو درب روغن های صنعتی
ارتفاع: 58 سانتی متر
وزن:3300گرم                                                                             رنگ های متعارف:آبی،سفید
مقدار تحمل بار:60کیلوگرم                                                               تعداد جایگیری در کانتینر:1158عدد
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین                                                                 قطر درب کوچک:4 سانتی متر
قطر کف: 35.5
این گالن 60 لیتری پلاستیکی ری پلاستیک دو درب با ارتفاع 58 سانتی متر و قطر درب بزرگ 7 سانتی متر و قطر درب کوچک 4 سانتی متر و قطر دهانه 34.5 سانتی متر و قطر کف 35.5 سانتی متر در صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.

کارخانه گالن 10 لیتری چهارگوش

 گالن 10 لیتری چهارگوش

کد محصول: Galon10-B

موارد استفاده: صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.
نوع کالا: گالن 10 لیتری چهار گوش
ویژگی های محصول: دارای درب پلمپ همراه با فوم
قطر دهانه:  3.5 سانتی متر                                               طول:20 سانتی متر
نام های دیگر محصول: گالن 10 لیتری چهارگوش صنایع شیمیایی, گالن 10 لیتری چهارگوش نفتی,گالن 10 لیتری چهارگوش پتروشیمی, گالن 10 لیتری چهارگوش رزین ها, گالن 10 لیتری چهارگوش افزودنی های بتن, گالن 10 لیتری چهارگوش روغن های خوراکی, گالن 10 لیتری چهارگوش مواد غذایی، گالن 10 لیتری چهارگوش نوشابه، گالن 10 لیتری چهارگوش اسانس ها, گالن 10 لیتری چهار گوش لبنیات,گالن 10 لیتری چهارگوش شوینده های خانگی, گالن 10 لیتری چهارگوش,گالن 10 لیتری چهارگوش روغن های صنعتی
ارتفاع: 28 سانتی متر
وزن: 350گرم                                                                            رنگ های متعارف: آبی،سفید
مقدار تحمل بار:10 کیلوگرم                                                       تعداد جایگیری در کانتینر:5000عدد
نوع مواد:پلی اتیلن سنگین                                                               عرض: 20 سانتی متر
این گالن 10 لیتری پلاستیکی ری پلاستیک چهار گوش با ارتفاع 28 سانتی متر و قطر دهانه 3.5 سانتی متر و طول 20 سانتی متر و عرض 20 سانتی متر در صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.

تولیدکننده گالن 20 لیتری کتابی

گالن 20 لیتری کتابی

کد محصول: Galon20B

موارد استفاده: صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.
نوع کالا: گالن 20 لیتری کتابی
ویژگی های محصول: دارای درب پلمپ همراه با فوم
قطر دهانه:  5.2 سانتی متر                                                        طول:33 سانتی متر
نام های دیگر محصول: گالن 20 لیتری کتابی صنایع شیمیایی, گالن 20 لیتری کتابی نفتی, گالن 20 لیتری کتابی پتروشیمی, گالن 20 لیتری کتابی رزین ها, گالن 20 لیتری کتابی افزودنی های بتن, گالن 20 لیتری کتابی روغن

های خوراکی, گالن 20 لیتری کتابی مواد غذایی, گالن 20 لیتری کتابی نوشابه, گالن 20 لیتری کتابی اسانس ها, گالن 20 لیتری کتابی لبنیات, گالن 20 لیتری کتابی شوینده های خانگی, گالن 20 لیتری کتابی, گالن 20 لیتری کتابی روغن های صنعتی
ارتفاع: 40 سانتی متر
وزن:600 گرم                                                                            رنگ های متعارف: آبی،سفید
مقدار تحمل بار: 20 کیلوگرم                                                              تعداد جایگیری در کانتینر:4000عدد
نوع مواد:پلی اتیلن سنگین                                                               عرض: 15 سانتی متر
این گالن 20 لیتری پلاستیکی ری پلاستیک کتابی با ارتفاع 40 سانتی متر و قطر دهانه 5.2 سانتی متر و طول 33 سانتی متر و عرض 15 سانتی متر در صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.

کارگاه تولیدی گالن پلاستیکی 10 لیتری

گالن پلاستیکی 10 لیتری

گالن پلاستیکی 10 لیتری

 

کد محصول: Galon  35
موارد استفاده: صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.
نوع کالا: گالن 35 لیتری صنعتی                                                 
ویژگی های محصول: دارای درب پلمپ همراه با فوم
قطر دهانه: 5 سانتی متر 
طول:35 سانتی متر                     
 نام های دیگر محصول: گالن 35 لیتری صنعتی صنایع شیمیایی, گالن 35 لیتری صنعتی نفتی, گالن 35 لیتری صنعتی پتروشیمی, گالن 35 لیتری صنعتی رزین ها, گالن 35 لیتری صنعتی افزودنی های بتن, گالن 35 لیتری صنعتی روغن های خوراکی, گالن 35 لیتری صنعتی مواد غذایی, گالن 35 لیتری صنعتی نوشابه، گالن 35 لیتری صنعتی اسانس ها, گالن 35 لیتری صنعتی لبنیات, گالن 35 لیتری صنعتی شوینده های خانگی, گالن 35 لیتری صنعتی,گالن 35 لیتری روغن های صنعتی                                                         
ارتفاع: 40 سانتی متر
وزن:1500 تا 1800 گرم                                                                     رنگ های متعارف:آبی،سفید
مقدار تحمل بار:35 کیلوگرم                                                                 تعداد جایگیری در کانتینر:1600 عدد
نوع مواد:پلی اتیلن سنگین                                                                  عرض: 28 سانتی متر
 
این گالن 35 لیتری پلاستیکی  ری پلاستیک صنعتی با ارتفاع 40 سانتی متر و قطر دهانه 5 سانتی متر

و طول 35 سانتی متر و عرض28 سانتی متر در صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.

کارخانه تولید کننده گالن مخصوص حمل مایعات

تولید کننده گالن مخصوص حمل مایعات

تولید کننده گالن مخصوص حمل مایعات

گالن مخصوص مایع سفید کننده

گالن مخصوص مواد شیمیایی

گالن مخصوص حمل بنزین و…

02133382004-7

شماره تماس: ۰۹۳۲۹۰۵۹۹۹۹